Adatvédelni nyilatkozat

CSIKOS ANDREA/ORCHIDEA KOZMETIKA NYILATKOZATA A GDPR (ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT) KAPCSÁN

Csikos Andrea/Orchidea Kozmetika egyetértek azzal, hogy az egyének adataik feletti szabad rendelkezése elengedhetetlenül szükséges az európai értékek megőrzéséhez. Ennek megfelelően teljes mértékben azonosulok az ún. GDPR jogszabály (AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS EU2016/679 RENDELETE) alapelveivel, melyek révén a természetes személyek kontrollálhatják és megóvhatják személyes adataikat.

Vállalkozásom működése a bizalmi kapcsolatokon alapul. A kozmetikai szolgáltatás olyan speciális terület, ahol az általános termékbiztonság, a termékellátás és a folyamatos megújulás mellett jelentős tényező a bizalom. Ezt eddig is kiemelt fontossággal kezeltem, ezért számomkra az új európai adatvédelmi jogszabályi környezet - bizonyos adminisztratív feladatokon túl - semmilyen újdonságot nem jelent. Ahogy eddig is, ezután is vendégeim elégedettsége, ezzel együtt szakmai, üzleti és személyes biztonságának szavatolása lesz a motivációm. 

Tevékenységem során vendégeim leginkább természetes személyek.  

Az új európai jogszabályi környezet kötelezővé teszi azt, hogy beszámoljak arról, hogy a természetes személyekről milyen személyes adatokat, mennyi ideig őrzök, és milyen módon használom fel azokat.

Ennek megfelelően:

 Csikos Andrea/Orchidea Kozmetika profilalkotás nélküli, személyes adatkezelést végez, így adatkezelőnek minősül.

A vállalkozás címe: Csikos Andrea 4029.Debrecen, Veres u. 16. ½

A vállalkozás telephelye 4032 Debrecen, Nádor u. 15. Telefon 06-30/275-4144

 E-mail: orchideakozmetika@gmail.com.

Miután a jogszabály előírása szerint a kezelt adatok nem teszik lehetővé az érintettek rendszeres és szisztematikus megfigyelését, külön adatvédelmi tisztviselő nem kerül kijelölésre.

 Az adatkezelésért felelős személy Csikos Andrea egyéni vállalkozó.

Csikos Andrea által kezelt adatok nem minősülnek érzékeny adatoknak. Vendégeim, vevőim e-mail címét és telefonszámát tárolom annak érdekében, hogy a kapcsolattartás gördülékenyen és gyorsan megvalósulhasson.  Egy bejelentkezés, megrendelés ügyében számtalan esetben előfordulhat, hogy közvetlen kapcsolatba kell kerüljek a vendégekkel. Ezért azok adatait (név, telefonszám) telefonomban tárolom.

 Az e-mail cím tárolásának célja a kapcsolatfelvételen túl a kedvező, vendégeimet érintő üzleti ajánlatokról való elektronikus értesítés lehetősége. A levelezőlistáról bárki bármikor leiratkozhat a levélben található linkre kattintva. Az e-mail címeket nem általános gyűjtésben szereztem meg, mivel oldalamon nem lehetséges levelező listára feliratkozni. Abban az esetben, hogy ha Ön e-mailt kap a Csikos Andrea/Orchidea Kozmetika-tól, az azt jelenti, hogy Ön vendégem, aki a múltban, a GDPR jogszabály hatálya előtt közvetlenül megadta számomra e-mail címét. Ezt annak érdekében tette, hogy azokról a kozmetikai hírekről, amelyek érintik vállalkozásom működését és az általam forgalmazott készítményeket, tudomást szerezzen. A jövőben ez nem változik, azonban az e-mail cím átadása mellett külön nyilatkozatot kell kitöltenie, hogy megfeleljünk a GDPR jogszabály előírásainak. Ismételten nyilatkozok arról, hogy a levelezőlistáról bármikor leiratkozhat a levélben található linken, illetve a hozzám küldött elektronikus vagy hagyományos levelével. Vendégeim üzleti okokból és a már említett jogszabályi kötelezettségből tárolt adataiból nem végzek profilozást, nem következtetek személyes kérdésekre. Erre egyrészt a tevékenységem végzéséhez nincs szükség, másrészt nem is rendelkezek az adatok feldolgozására, azok mindennapi tevékenységembe való beépítésére humán és egyéb erőforrással.  Amennyiben Ön nem járul hozzá, hogy adatait (e-mail cím, telefonszám) kezeljem, kérelmezheti azok törlését e-mailben az orchideakozmeti@gmail.com címen, vagy írásban székhelyemre (4029, Debrecen, Veres u 16.) címezve.

Felhívom szíves figyelmét a következőre: a törvényi szabályozás kimondja, hogy ha készpénzfizetési számlát kér a számla kötelező tartalmi elemeit, amelyek nyilvántartását akkor is vezetnem kell, akkor is, ha Ön nem egyezik abba bele.
 Ennek megfelelően, amennyiben Önnek számlát állítotok ki, a jogszabályok által előírt bizonylatmegőrzési időn belül kizárólag az e-mail cím és a telefonszám törölhető.

 Az általam vezetett adatokat nem továbbítom más adatkezelőnek és feldolgozónak, illetve külföldi országba. Az adatok megőrzésének minimális ideje a magyar jogszabályoknak megfelelő bizonylatmegőrzési idő, melyet a legutolsó kiállított számla dátumától számolunk.  Abban az esetben, ha vállalkozásomat adatvédelmi incidens éri, azonnal bejelentem azt a felügyeleti hatóságnak. Miután a vállalkozásnál vezetett adatok nem minősülnek valószínűsíthetően magas kockázatúnak, ezért kizárólag a felügyeleti hatóság értesítése történik meg.

 Ha úgy érzi, általam kezelt adatai nincsenek biztonságban, illetve konkrét ügyben a kérvénye/felszólítása nem vezetett eredményre, a felügyeleti hatósághoz fordulhat, amely a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.

2018. május 25. 

Csikos Andrea egyéni vállakozó

FACEBOOK